ETC-koncernens pr-byrå ETC Kommunikation visar stabila siffror för räkenskapsåret 2019.

Omsättningen minskade med 0,6 procent till 5,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 85 000 kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 1,2 (0,5) procent.

Antalet anställda låg stabilt på drygt 4 snittjänster.

Omsättning per anställd ökade med 0,1 procent till 1,24 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd minskade med 17 procent till 792 000 kronor.