Det är SSUs politiska sekreterare Juan-Pablo Roa som utnämns till kommunikationsstrateg.

‑ SSU insåg att man behövde ta ett samlat grepp om kommunikationen. Vi står inför en stor utmaning till valrörelsen, säger han.
 

Juan-Pablo Roa rapporterar till kanslichefen Louise Callenberg. På kommunikationsavdelningen jobbar även webbchefen Kristoffer Åberg, den grafiska designern Simon Röder och pressekreteraren Marcus Strinäs. SSU söker nu en ny politisk sekreterare som ska ersätta Juan-Pablo Roa, som tidigare har jobbat som pr-konsult på Hero. Utöver det håller SSU på att anställa en valgeneral.
 
Hur stor är er kommunikationsbudget?
‑ Vi har en valbudget som motsvarar ett par av de mindre partiernas, så vi har enorma möjligheter att göra ett bra jobb för Socialdemokraterna.
 
Anlitar ni byråer?
‑ Nej, vi ska bara jobba inhouse. Kanske tar vi beslut om byrå längre fram. Men vi har den kompetens en byrå inte har. Vi är duktiga på hantverket och vi förstår politiken.
 
Vad är det Stefan Löfven inte har fattat som skaffat en reklambyrå till partiet?
‑ Vi vänder oss till en annan målgrupp med förstagångsväljare som måste nås på annat sätt, säger Juan-Pablo Roa.
 
Vad vill ni få ut av er kommunikationsbudget?
‑ Självklart vill vi visa att Socialdemokraterna har den mest progressiva politiken som gynnar både individ och samhälle. Vi vill visa att SSU är en snabbväxande organisation som ger möjligheter till politisk utveckling och engagemang och få fler att se vad SSU är.
 
Hur ska ni använda er budget?
‑ Vi tittar bland annat på att göra filmer, men inte traditionella reklamfilmer.
 
Ni har lagt till "frihetens ungdomsförbund" till loggan. Varför?
‑ Vi har varit frihetens ungdomsförbund sedan 1917. Vi ville bara tydligare ta tillbaka frihetsbegreppet.
 
Ni använder en del av er kraft till att argumentera mot moderpartiets linje.
‑ Vi vill inte driva linjer mot moderpartiet.Vi sitter på samma tåg, men vill åka lite fortare.
 
Mufs kommunikation?
‑ Vi är bättre på våra politiska frågor kommunikation…och organisation. Av det jag ser de gör är jag glad över att jobba på SSU. Vi får ett genomslag som inget annat ungdomsförbund, men det är för att vi har en relevant politik.
 
Ni går i hård retorik mot moderpartiet för att ledningen saknar personer som inte är svenskar. Men det är ju samma sak i SSU. Hur tänker ni där?
‑ Att då får ni nog läsa på. Både på förbundsstyrelsenivå och distriktsnivå är mångfalden hos SSU mycket större. Men det är en fråga för hela socialdemokratin, även SSU måste bli bättre där.