Omsättningen ökade under 2021 med 20 procent till 87 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 7,2 procent till uppskattningsvis 65 miljoner kronor. Rörelseresultatet vände från en förlust på -3,1 till en vinst på 4,8 miljoner kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 7,3 procent.
Antalet anställda föll från 54 till 46. Intäkt per anställd ökade med 26 procent till 1,42 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd ökade med 6,8 procent till 952 000 kronor.