Under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september) ökade pr-byrån Spoilconcept både omsättning och byråintäkt.

Omsättningen för Spoilconcept ökade med 42 procent till 22 miljoner kronor. Den uppskattade byråintäkten ökade med 51 procent till runt 11 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 143 000 (-73 000) kronor.

Antalet anställda ökade med en person till elva.