– Vi ser att det finns väldiga fördelar med att en region. Det handlar om att man lyfter upp frågor om till exempel näringslivsutveckling, kollektivtrafik och arbetsmarknad på en övergripande nivå, det är frågor som en kommun inte kan sköta själv utan som bör skötas av en region, säger Sörmlands landstingsstyrelses ordförande Åsa Kullgren (s).
 
Hennes motsvarighet i Örebro, Denise Norström (s), fortsätter:
– Går vi ihop och blir större så får vi en helt annan kraft i våra utvecklingsfrågor, och framförallt får vi möjlighet att påverka staten och hur staten fördelar medel när det gäller infrastruktur, något som skulle komma vår landsdel till dels.
 
För tillfället håller landstingen på att formulera en gemensam ansökan om att få bilda en region.
– Vi motiverar varför vi ska kunna gå ihop och andra praktiska saker, säger Åsa Kullgren.
 
Ansökan ska senast i januari nästa år skickas in till den statliga utredaren Mats Sjöstrand som har i uppgift utreda regionbildandet.
 
Men det finns dock vissa hinder innan de tre landstingen kan gå ihop, påpekar både Åsa Kullgen och Denise Norström.
– Här är vi inte riktigt överens med alliansen. Det finns en dragning mot Uppsala, men Uppsala är inte intresserade av att gå in i en region, säger Denise Norström.
 
Hur ser ni på era chanser då, blir det någon region?
– Vi har ingen aning faktiskt. Vi vet att Moderaterna i princip är emot det här med regioner, och det är ju regeringen som i slutändan ska avgöra, och den är ju rätt tung på Moderater. Vi vet inte hur det här slutar.
 
Ardalan Samimi