Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna vill bygga ut kärnkraften, men stödet i opinionen är lågt även om det ökar, enligt Som-institutets rapport för 2018, som också visar att miljö och energi  ökar i vikt som politisk fråga men från en låg nivå.

Under 2018 ville 52 procent av Svenskarna avveckla kärnkraften, enligt Som-institutets årsrapport. Det kan jämföras med 28 procent som vill använda kärnkraft. Gapet har dock minskat jämfört med 2017.

83 procent anser att Sverige ska ”satsa” på solkraft och 64 procent på vindkraft. Även om kurvan vänder uppåt vill ännu bara 15 procent ”satsa” på kärnkraft.

16 procent anser att miljö och energi är den viktigaste frågan jämfört med 10 procent föregående år. År 1988 låg siffran på 68 procent. 45(37) procent anser att sjukvården är den viktigaste frågan. Två kommer integration/migration med 38 (43) procent och trea kommer skola utbildning med 34 (30) procent.