I sin vårbudget skriver Socialdemokraterna att Kompetenskommissionen ska ”bestå av företrädare för näringslivets organisationer, små och stora företag, kommuner, stat och fackföreningar”. Budgeten för kommissionen ska växa till 1 miljard kronor under 2012. Kommissionen ska handla upp yrkesutbildningar och föreslå åtgärder.
 
Här är de andra konkreta punkterna i Socialdemokraternas budgetförslag:
 
Tillväxt Sverige
Ett program där näringslivet och ”vi” utformar ett forskningsprogram med en ”bättre fungerande riskkapitalförsörjning för ökad
Konkurrenskraft”. Kostnad 25 miljoner kronor.
 
Exportstöd.
Fler regionala exportrådgivare, utbildning av fler exportsäljare, stärkt exportstöd ”mot viktiga
Tillväxtekonomier” till exempel Vietnam, Malaysia, Angola och Argentina. Dessutom ett särskilt stöd till ”svenska framtidsbranscher”. Kostnad 25 miljoner kronor.
 
Sommarjobb på omvårdnadsprogram
Sommarjobb till studerande på omvårdnadsprogram. Kostnad 25 miljoner kronor.
 
Sommarjobb till gymnasie- och högskolestudenter.
15 000 extra sommarjobb ordnas av kommunerna. Kostnad 100 miljoner.
 
Sommarkurser
5 000 ytterligare sommarkurser i högskolan.
 
Sommarundervisning för ungdomar utan grundläggande behörighet
Undervisningen och karriär- och studievägledning till ungdomar som inte gått gymnasiet.. Särskilda insatser för att ”nå ungdomar från utsatta områden”. Totalt 10 000 platser. Kostnad 100 miljoner kronor.
 
Fri entré
Fri entré till alla statliga museerna från 1 juli. Kostnad
35 miljoner kronor.
 
Kulturstimulans till kommuner
Bidrag till kommuner som sänker terminsavgiften för musik och kulturskolan till maximalt 500 kronor. Kostnad 25 miljoner kronor.