Socialdemokraterna är kritiska till hur Arbetsförmedlingen fungerar i dag och har tidigare meddelat att de vill göra om Arbetsförmedlingen. I dag presenterade partiledaren Stefan Löfven och Ylva Johansson ett förslag om hur Arbetsförmedlingen kan förändras för att komma tillrätta med en arbetslöshet på närmare 8 procent.
 
I sitt förslag konstaterar Socialdemokraterna att myndigheten inte klarar av att möta arbetsmarknadens behov samt att arbetsgivare inte kan hitta kompetent arbetskraft, trots att nästan 400 000 personer söker jobb. Därför föreslår de att Arbetsförmedlingen görs om till en så kallad ”matchningsspecialist” som ”tillsammans med andra aktörer stimulerar omställningen på arbetsmarknaden”.
 
Socialdemokraternas arbetsförmedling ska, enligt förslaget, ”fokusera på att sluta rekryteringsgapet” genom att sätta arbetsgivarens behov i centrum och bidra till att skapa goda förutsättningar för företagen vid rekrytering.
 
Dessutom ska alla som söker jobb – ”oavsett om man är tjänsteman eller arbetare, vilken utbildning man har eller vad man har gjort tidigare” – få professionellt stöd. Arbetsförmedlingen ska också ”göra det som ger resultat”.
 
För att uppnå detta föreslås tio konkreta åtgärder. Bland annat ett utbildningskontrakt för unga, som innebär att Arbetsförmedlingens stöd till dem villkoras med att de läser in gymnasiekompetens.
 
Stödet måste anpassas till individen. Arbetssökande ska till exempel ha rätt till en ”matchningsspecialist”, vars kompetens matchar den arbetssökandes profil. Socialdemokraterna föreslår också ”specialiserade arbetsförmedlingar med kompetens kring vissa yrkesgrupper och branscher”.
 
Samtidigt ska Arbetsförmedlingens kontakter med näringslivet stärkas och arbetsgivare ska få komma tidigt komma in i processen och bland annat vara med och styra och kvalitetssäkra insatser.
 
Andra åtgärder som föreslås är:
• Arbetssökande ska få de insatser som krävs redan från första dagen och det är individens behov som ska styra, inte bestämda tidsgränser.
• Bredda samarbetet med andra aktörer.
• Minska regelstyrningen och ge Arbetsförmedlingen större frihet att sätta in resurserna där de behövs.
• Låt Arbetsförmedlingen upphandla platser inom yrkesvux, yrkeshögskola, vuxenutbildning och högskola för att skräddarsy utbildningar som hjälper sätta arbetssökande i arbete.
• Avskaffa Fas 3 och erbjud långtidsarbetslöshet istället subventionerade anställningar och utbildning.
• Förbättra stödet till personer som av olika anledningar står längst ifrån arbetsmarknaden.
• Förbättra samordningen med arbetsmarknadens parter.