Under den senaste valrörelsen prioriterade Socialdemokraterna samtal med väljarna som främsta kampanjmetod. Nu vill partiet permanenta samtalskampanjen.

Det framgår av handlingarna till partikongressen som Socialdemokraterna håller i Örebro 22-24 mars.

”Vi ska finnas där människor finns kontinuerligt. Det ger oss möjlighet att bedriva långsiktig opinionsbildning och forma den politiska dagordningen. Genom samtalskampanj rekryterar vi också nya medlemmar utanför den krets som själv söker sig till vårt parti”, står att läsa i kongresshandlingarna.

De år det inte är val ska Socialdemokraterna genomföra 200 000 samtal. Detta ska bland annat leda till ”minst 10 000 nya medlemmar varje år” och den totala medlemssiffran ska ligga på ”fler än 100 000” medlemmar. Dessutom ska 20 procent färre medlemmar lämna vårt partiet årligen.

Socialdemokraterna listar även vad som behöver göras för att komma i igång med samtalskampanjerna:

  • Start av en kampanjakademi.
  • Utveckling av flera ”olika tydliga koncept” för olika sorters samtalskampaner.
  • Utveckling och test av nya former för organisering av kampanjarbetet så att fler deltar i kampanjarbetet.