– Det vi har gjort är att utgå från våra värderingar och har varit tydliga med att illustrera dessa i kampanjen. Vi höll en varm ton och utgick från fakta.
 
Det är bland annat Moderaternas ändring av den lag som förbjuder utförsäljning av universitetssjukhus som Socialdemokraterna gått hårt åt i valkampanjen.
– Vi antar att de menar vad de säger. Dessutom kan vi se att det i de landsting där Moderaterna och alliansen styr har det privata antalet försäkringspatienterna ökat lavinartat. De sakerna vill vi vara tydliga med och visa att vi inte stödjer.
 
Socialdemokraterna redovisade, innan kampanjen drog igång, källhänvisningar och annat material som stödjer de påståenden de använder i kampanjen, vilket de distribuerade till pressen.
Hur ser ni på att Moderaterna kallar kampanjen smutsig?
– Det smakar illa och är ett helt fel påstående. Vi har varit tydliga med våra värderingar och ideologi. De har haft möjlighet att under kampanjen ta debatten och säga till om något inte stämde. Det gjorde de inte. Inte ens Fredrik Reinfeldt bemötte kritiken.
 
Hur ska ni agera?
– Vi står för vår kampanj. Möjligtvis måste vi kanske förklara innehållet i den, som på det här sättet. Men om Moderaterna känner att de måste angripa oss får det stå för dem, även om det är tråkigt.