Sten Nordin vill se skärpta regler för Stockholms bostadsmarknad. Han säger i ett utskick att han är ”bekymrad över utvecklingen på bostadsmarknaden där hushållen dragit på sig stora skulder för att klara av de höga priserna. Om man tittar på andra länder med hög skuldsättning och bostadsmarknadsproblem ser man hur snabbt en vändning kan slå ner på konsumtion och den övriga delen av ekonomin”.
 
Dessutom får ungdomarna det allt svårare att komma in på bostadsmarknaden.  
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd i Stockholm kontrar snabbt:
”Att införa amorteringskrav i en situation där räntorna är relativt höga för att vara lågkonjunktur och priserna stagnerande eller till och med på väg ner, riskerar att få mycket negativa effekter både för enskilda personer och för hela bostadsmarknaden. I ett läge där bostadsmarknaden håller på att räta upp sig skulle det kunna skapa ytterligare press ner på priserna vilket riskerar att förstärka lågkonjunkturen”, säger hon i en kommentar.
Och lägger till att Moderaterna har sig själva att skylla:
”Den bostadspolitik som sedan 2006 förts av regeringen och av den borgerliga majoriteten i Stadshuset har gjort stockholmarna beroende av bolån. Genom slopat investeringsstöd för hyresrätter och massiva ombildningar har den moderata politiken skapat den bostadsmarknad vi nu har i Stockholm”.
Dessutom har Moderaterna medverkat till att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.
”Om Sten Nordin vill ta ansvar för bostadsmarknaden borde han fokusera på fler hyresrätter i Stockholm istället för på amorteringskrav på lån”, skriver Karin Wanngård.
Bankföreningen går på Socialdemokraternas linje i följande kommentar:
”Bankföreningen vill inte att det inför något tvingande amorteringskrav på bostadslån. Det kan försätta hushåll som hamnar i tillfällig ekonomisk knipa för större problem än nödvändigt i stället för om amorteringen är av frivillig natur.”