Det är finansminister Magdalena Andersson (s) som presenterar planerna på inrätta ”Välfärdskommissionen” men det kallas ” Regeringens initiativ för att skapa en trygg välfärd i framtiden” och det ska ske med kommuner, landsting och fackföreningar. Även civilminister Ardalan Shekarabi är med och presenterar kommissionen.

Välfärdskommissionen ska starta under hösten 2019. Jobbet ska vara klart senast december 2021.

Kommissionens syfte är att ”systematiskt gå igenom och identifiera åtgärder att genomföra i stat, kommun och landsting”. Regeringen efterlyser:

*  ”nya lösningar som möter effekterna av att svenskarna lever allt längre”.

* ”mer effektivt samarbete mellan Välfärdskommissionens aktörer kring konkreta åtgärder för att stärka välfärden”.

* ”ett säkerställande av att inga avgörande åtgärder faller mellan stolarna”.

* ”undanröjande av hinder för att kunna jobba smartare i välfärden”.