Totalt vill Socialdemokraterna bygga ut utbildningsplatserna utanför den reguljära skolan med 2,5 miljarder per år. Detta ska ge sammanlagt 30 000 helårsplatser fördelade på:
 
• 10 000 platser inom utbildningskontraktet.
• 10 000 platser på komvux, grundvux och yrkesvux för arbetslösa utan gymnasieutbildning.
• 5 000 fria platser, som vem som helst kan söka, på grundvux komvux och yrkesvux.
• 5 000 ytterligare platser på 5 000 på yrkeshögskolan.
Förslaget presenterades nyss på en presskonferens av Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.
– Vi har en förändrad arbetsmarknad där det är svårare för personer utan gymnasieutbildning att ta sig in. Vi vill sluta rekryteringsgapet. Det står i kontrast med regeringens politik som går ut på att subventionera vissa branscher för att skapa låglönejobb, förklarade Magdalena Andersson.