Socialdemokraterna är bland annat kritiska till att regeringen minskar budgeten på 62,5 miljoner för länsstyrelserna och Sveriges geologiska undersökning, som hanterar tillståndsprocesserna för både vindkraft och för industrin.

Socialdemokraterna kräver ett nytt energipolitiskt mål på att tillföra minst 60 TWh ny fossilfri el.

”Energipolitiken behöver präglas av långsiktighet och gemensamt ansvar. Då måste regeringen orka bjuda in till nya energipolitiska samtal, så att vi får en bred blocköverskridande politik på plats”, kommenterar Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson (s).