I SNS-rapporten Primärvården efter vårdvalsreform sammanfattar ekonomiforskaren Anna Häger Glenngård resultaten av egna och andras studier om hur primärvården har utvecklats sedan vårdvalet infördes för fem år sedan.
 
Till skillnad från Riksrevisionen kommer hon fram till att det inte har gått att visa att att ökningen av vårdkonsumtion i vissa grupper har skett på bekostnad av att den minskat i andra grupper. Det ökade antalet besök i primärvården har kommit alla grupper i befolkningen till del.
 
Anna Häger Glenngård anser att det är dags att lämna diskussionen om vårdvalsreformen ska få finnas eller inte. Frågorna som hon anser viktig är hur landstingen eller regionerna blir bättre på att styra och utvärdera den befintliga vården, hur svagare grupper får vården den behöver och hur personer med stort vårdbehov ska få rätt vård.