Enligt förslaget ska Smittskyddsinstitutet gå samman med Statens Folkhälsoinstitut vid årsskiftet 2013/2014. Den nya myndigheten, som kallas Institutet för folkhälsa, ska även ta över en del av Socialstyrelsens uppgifter inom området.
 
– För vår kärnverksamhet och inriktning innebär det inte så mycket, däremot kommer det in i ett större sammanhang. De samlade resurserna i folkhälsoområdet blir kraftfullare med en större myndighet, vilket vi tycker är positivt, säger Johan Carlsson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.
 
Bakgrunden är den utredning från i våras som föreslog att statens tolv myndigheter inom hälsoområdet avvecklas för att ersättas med fyra nya.
 
– Det här förslaget ligger mycket i linje med vad vi föreslog i vårt remissvar, så vi är nöjda med att regeringen tagit fasta på det, säger Johan Carlsson.
 
Innebär det att ni kommer skära ner verksamheten?
– Nej, så har vi inte uppfattat det. Snarare åt andra hållet, att det finns möjligheter att utveckla verksamheten inom folkhälsoområdet. Jag ser en win-win-situation.
 
Hur blir det med ditt jobb?
– Det vet jag inget om, det återstår att se. Lednings- och styrningsfrågan har regeringen inte gett några signaler om alls. Vi jobbar på som vanligt 2013 ut, så det kommer lösas.
 
Sammanslagningen kommer dock innebära att den nya myndigheten kommer finnas i både Stockholmsområdet och Östersund.
 
– Naturligtvis är det en utmaning att ha en myndighet som är mer utspridd, men jag tror det kan fungera väl. Det finns goda möjligheter att bedriva en myndighet på flera orter, säger Johan Carlsson.