Efter sju år slutar chefs JO för Matas Melin för att bli ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringen har den 8 december 2009 i propositionen En reformerad grundlag föreslagit att Regeringsrätten ska byta namn till Högsta förvaltningsdomstolen den 1 januari 2011.

Mats Melin ersätter Sten Heckscher som hade varit ordförande i Regeringsrätten sedan den 1 oktober 2007.

– Namnbytet kom till för att domstolen inte längre ska förknippas med regeringen säger Mats Melin.

Det är regeringen som utnämner orföranden för Högsta förvaltningsdomsgtolen. Domstolens främsta uppgift är genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan vara till ledning för domstolar och andra som har att tillämpa gällande rätt.
 

Av Tonchi Percan