Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner & regioner, SKR, lämnar en prognos över de ekonomiska konsekvenserna av corona-pandemin.

”De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är i nuläget svåra att överblicka. Det enda vi vet säkert är att de blir kännbara i flera år framöver, trots att vi har utgått ifrån ett relativt positivt scenario för smittspridningen”, kommenterar Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Enligt SKR ska enbart regionernas kostnader för slutenvård och intensivvård av patienter med covid-19 gå loss på 6 och 12 miljarder kronor, exklusive kostnader för smittskydd, omställning och utbildning.

Regionerna förlora också pengar på vikande intäkter från kollektivtrafiken, tandvården och de regionala flygplatserna.

SKR räknar med att regionerna kan få ett underskott på 6 miljarder kronor i år, trots att regeringen har skjutit till pengar.

Kommunerna får ökade kostnader för äldreomsorgen. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet förväntas öka med 30 procent från 2018 till 2021. Utöver det får kommunerna ett intäktstapp från kultur- och fritidsverksamheterna.

SKR ställer nu krav på att regeringen ska:

* ge ”tidiga besked och ersätta kommuner och regioner för rimliga merkostnader i hälso- och sjukvården och omsorgen, inklusive socialtjänsten”.

* ersätta ”kollektivtrafikens inkomstbortfall på en miljard varje månad”.

* förstärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner med fler insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden.

* öka de generella statsbidragen med ytterligare 8 miljarder kronor till kommuner och regioner för 2021 för att nå ett resultat på 1 procent av skatter och statsbidrag.

* införa ”gemensamma insatser för att hantera vårdskulden under 2020 och 2021”.