SKL, Sveriges Kommuner och Landsting anser att byggtiden för höghastighetsbanan kan halveras. Men det är staten som ska stå för kostnaden.

Detta skriver SKL i ett debattinlägg på den egna sajten undertecknat av bland annat SKLs avgående ordförande Lena Micko och dess tillträdande ordförande Anders Knape.

SKL tycker den nuvarande planen för utbyggnad är för långsam. Om Staten avsätter 3 miljarder kronor per år, blir banan klar efter 2090.

SKL föreslår att staten lägger ytterligare 5 miljarder kronor per år. Det skulle minska budgetsaldot med 0,1 procent av BNP per år. SKL tycker att är det rör sig om ”en relativt liten summa sett till statens totala budget på ungefär tusen miljarder kronor årligen”.

Trafikverket uppskattar den totala kostnaden för höghastighetsjärnvägen för farter upp till 320 km/h till runt 230 miljarder kronor.