6F är ett samarbete mellan de sex LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, SEKO och Transport och bildades hösten 2009. Syftet var att stärka förbundens förhandlingskraft och opinionsbildning, samt hålla medlemsavgifterna nere.
 
Sedan drygt ett år tillbaka togs beslutet att flytta ihop till en gemensam adress och samtidigt samordna administrationen inom förbunden. Tidigast i augusti går flyttlasset till Kommunals och Byggnads fastighet på Hagagatan 2 i Stockholm.
– Beslutet togs i syfte att spara pengar, och kunna hålla nere medlemsavgift, säger SEKOs kommunikationschef Jonas Pettersson.
 
Vad innebär det här, fördjupar ni samarbetet?
– Vi har bildat ett administrativt bolag där fem av sex förbund ingår. Transport har valt att stå utanför just den här delen av samarbetet.
 
Någon eventuell fusion har inte diskuterats.
– Vi är inte där än. Det är ingen fråga som är på agendan. Det som är på agendan just nu är ett fördjupat samarbete, och det här är ett stort steg, säger Jonas Pettersson.
 
Vad driver ni för frågor?
– Det är de frågor som det finns gemensamt intresse för, som arbetsmarknadsfrågor, sysselsättning och kollektivavtal. Det är allts om berör alla sex förbunden.
 
Det förs också diskussioner om att alla medlemstidningar inom LO-sfären ska slå ihop sina redaktioner. Men enligt Jonas Pettersson kommer 6Fs tidningar inte slås ihop, även om de sitter i samma byggnad.
 
Ardalan Samimi