”2021 blev ett extraordinärt år för alla våra mediehus, där pandemin fortsatte prägla både verksamhet och
nyhetsrapportering. Samtidigt som nya trafikrekord sattes såg vi en fortsatt stark tillväxt i digitala
prenumerationsintäkter och en annonsmarknad som vände upp”, kommenterar Siv Juvik Tveitnes, koncerndirektör för Schibsted News Media, där Aftonbladet och Svenska Dagbladet ingår.

Aftonbladet ökade rörelseresultatet från -33 till 94 miljoner kronor. Rörelseintäkterna ökade med 8,7 procent till 1, 6 miljarder kronor.

Svenska Dagbladet, som tar emot runt 60 miljoner i presstöd, ökade rörelseresultatet från 59 till 70 miljoner kronor. Intäkterna ökade med 10 procent till 892 miljoner kronor.