Den börsnoterade mediekoncernen Schibsted ökade omsättningen, bland annat för att nyhetsmedierna gav ökad avkastning.

Totalt ökade koncernen med 2 procent till 12,9 miljarder kronor under år 2020. De digitala intäkterna ökade med 5 procent till 7,9 miljarder kronor. Rörelseresultatet (EBITDA) ökade med 9 procent till 2,1 miljarder kronor, vilket gav en oförändrad rörelsemarginal på 16 procent. Under det fjärde kvartalet tog Schibsted emot 26 miljoner kronor i svenskt statligt corona-stöd, vilket ingår i miljardvinsten.

Affärsområdet News Media, där Schibsteds tidningar ingår) minskade intäkterna med 1 procent till 7,4 miljarder kronor. Annonsförsäljningen backade med 12 procent till 2,3 miljarder. Av etta bestod digitala annonser för 1,6 miljarder kronor, ner 4 procent från 2019.

Prenumerationsintäkterna ökade med 4 procent till 2,7 miljarder och passerade därmed annonsintäkterna. Av detta stod de digitala annonserna för 1,1 miljarder kronor, upp 22 procent.

Medierna minskade personalkostnaderna med 4 procent till 2,5 miljarder kronor, vilket bäddade för ett ökat rörelseresultat med 16 procent till 731 miljoner kronor och 10 (8) procent i rörelsemarginal.

Aftonbladet ökade omsättningen med 2 procent till 1,5 miljarder kronor.
Prenumererade tidningar, där Svenska Dagbladet ingår tappade 9 procent av omsättningen till 3,2 miljarder kronor.