Omsättningen för det först kvartalet 2023 ökade med 1 procent till 3,7 miljarder kronor.

Rörelseresultatet minskade med 12 procent till 410 miljoner kronor.

Affärsområdet News Media där tidningar som Aftonbladet och Svenska Dagbladet ingår, minskade omsättningen med 2 procent till 1,9 miljarder kronor.

Tappet beror främst på minskade annonsintäkter i Sverige som totalt föll med 17 procent till drygt 220 miljoner kronor. De digitala annonsintäkterna föll med 18 procent till 175 miljoner kronor.

”Vi ser en nedgång i annonsintäkter, både print och digitalt, och den svenska marknaden är särskilt hårt drabbad. Nedgången i annonsinvesteringar bottnar i makroekonomiska orsaker, men glädjande är att vi trots utmaningarna ökar vår marknadsandel i Norge och försvarar vår andel i Sverige”, säger Siv Juvik Tveitnes, koncernchef för Schibsted News Media.

Däremot ökade prenumerationsintäkterna med 9 procent totalt för Schibsted till drygt 760 miljoner kronor. De digitala prenumerationsintäkterna ökade med 21 procent till drygt 410 miljoner kronor.