– Vi slogs ihop alldeles nyss, säger Christer Themnér, vd för SBF, när Dagens opinion når honom på telefon.
 
Christer Themnér befinner sig på SBFs och SFBFs extrakongresser på Ingenjörernas hus i Stockholm, där beslutet om en sammanslagning till slut fattades.
 
Anledningen till sammanslagningen, säger han, är att de två fackförbunden organiserar arbetare i samma yrkeskategori, och därmed konkurrerar med varandra om medlemmarna.
– I stället ska vi samarbeta i ett gemensamt förbund, och rikta kraften mot gemensamma motparter och arbetsgivare, säger han.
 
Hur kommer det nya förbundet att styras?
– Vi har en övergångsstyrelse fram till första ordinarie kongress i september. Till dess styrs vi av dels fartygsbefälsföreningens nuvarande styrelse och Sjöbefälsföreningen. Det blir en stor styrelse, men det får vi leva med fram till kongressen.
 
Byter ni namn?
– Den nya organisationen kommer att heta Sjöbefälsföreningen.
 
Ardalan Samimi