Restaurangmomsen föreslås sänkas från 25 procent till 12 procent.
 
I paketet, som sägs riktas mot ungdomar och syftar till att stävja ungdomsarbetslöshet, ingår även andra satsningar som exempelvis 7 500 nya utbildningsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskolan. Dessutom vill regeringen förbättra gymnasiala yrkesutbildningar.
 
Totalt kostar paketet 7,5 miljarder kronor under åren 2012-2015, varav 5,4 miljarder kronor går till sänkt restaurangmoms. 1,3 miljarder kronor satsas på utbildning och aktivitet för unga, och 800 miljoner kronor för att minska marginaleffekterna och göra det mer lönsamt för ungdomar att gå från bidrag till arbete.
 
Ardalan Samimi