Den fackliga centralorganisationens Sacos medlemsförbund ökar det totala antalet med 2,8 procent under 2020.

Sacoförbunden ökar med 14 972 till 553 832 yrkesverksamma medlemmar under 2020. Vad gäller antalet totala medlemmar, inklusive t ex med studenter och pensionärer, ökar Saco med 0,4 procent till 709 391.

”Säkert spelar pandemin in, men federationen som helhet har också haft en positiv utveckling i många år”, kommenterar Sacos ordförande Göran Arrius.

Sacos tre största medlemsförbund
1. Sveriges Ingenjörer 159 017
2. Akavia 131 432
3. Lärarnas Riksförbund 89 553