Både Almega och Saco skickade under dagen ut pressutskick där de ger regeringens höga marginalskatter skulden för att Astrazeneca lägger ner forskningen i Södertälje.
 
– I presskonferenserna som har hållits har man pratat om att kostnaden har haft betydelse för beslutet. Det vi vet är att lönekostnaderna är en bit i spelet om var man lägger kostnaderna. Om man tittar på kostnaderna för FOU (forskning och utveckling) är de högre än genomsnittet i Sverige, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.
Även jämfört med andra länder är det dyrare med forskning i Sverige, anser han.
– Man måste betala bra mycket mer för att de anställda ska få samma nettolön i Sverige. Vi har världens högsta marginalskatt. Det indikerar att vi ligger sämre till än de allra flesta andra länder, framförallt för vad man betalar för spetskompetens.
Men var det inte för att Astrazeneca hade misslyckats med ett dyrbart forskningsprojekt som forskarna fick sparken?

– Jag vill absolut inte utnämna skattenivån till den enda boven i dramat. Vi hör vad de säger och generaliserar från konsekvenserna det fått i Södertälje. Det är klart att skatterna inte är den enda orsaken, men det är en bidragande orsak. Vi är bekymrade över forskningen i Sverige.

Sacos ordförande Göran Arrius svarar på samma fråga:

– Jag tror inte att nedläggningen i Södertälje är orsakad av höga marginalskatter. Men de göra att vi kanske inte vi får de bästa att komma forskarna att komma hit. Jag vet inte alla orsaker till varför man lägger ner och det kommer jag nog aldrig att få veta heller.

Dock är det marginalskatterna som Saco nämner i sitt utskick.
– Sedan läng driver vi kravet av att ta bort värnskatten. Nu lutar vi mer åt att hela skattesystemet behöver ses över. Vi har ånyo ett läge med massa undantag och svårgenomtränglig materia. Enkelheten och transparensen har försvunnit.
Skattefrågan hamnar på finansminister Anders Borgs bord. På forskningsminister Jan Björklunds bord vill Saco placera en annan fråga:
– Sedan kanske regeringen behöver hjälpa till att bygga forskningsnav där vi är tillräckligt bra för att locka till oss de bästa, men det är en annan fråga, säger Göran Arrius.