– Det har pågått ett arbete sedan tidigare, men nu ska vi göra om delar av det. Riktigt hur det ska se ut har vi ännu inte bestämt utan det arbetet börjar nu, säger Kerstin Alnebratt.
De senaste åren har näringslivsanknutna tankesmedjor, som Timbro, visat sig vara väldigt framgångsrika vad gäller att styra opinionen i borgerlig riktining. Från socialdemokratiskt håll har dock opinionsarbetet varit tämligen svagt.

Men nu ska alltså Arbetarrörelsen tankesmedja ta upp kampen med borgerlighetens opinionsbildare.
– Vi har inte några som helst ekonomiska resurser för ett lika vitt och brett och imponerande arbete som de gjort, men med de resurser som vi har hoppas vi kunna vässa och bli ännu starkare, säger hon.

 
Hon menar att det är viktigt för tankesmedjan att fungera som ett forum där både människor knutna till arbetarrörelsen och andra utan den kopplingen möts.
– Det gäller att få till stånd det samtalet där partibok inte är avgörande.
 
Vad har ni för resurser?
– Alla frågor om resurser är ännu inte klara, utan det är våra ägare som avgör hur mycket de vill satsa.

Hur stort inflytande har Socialdemokraterna i ert arbete?
– När det gäller resurser så har de ju ett avgörande inflytande, eftersom de finansierar oss. Men de är inte intresserade av att styra vår verksamhet, utan tvärtom ser de en vits med att hålla tankesmedjan på avstånd. Vi ska inte jobba med att vässa någon slags kortsiktig opinionspolitik, utan snarare jobba med en långsiktig idéutveckling.

 
Näringslivsanknutna smedjor har lyckats ganska bra. Finns det något ni kan lära av dem?
– De har helt klart haft en imponerande bredd i sitt arbete. Med den reservationen att vi har helt andra ekonomiska förutsättningar, så är det naturligtvist intressant att se hur andra arbetar. Men det finns också andra tankesmedjor, som står vare sig till höger eller vänster, som vi också kommer att titta på.
 
Ardalan Samimi