Dagens Opinion ställde frågan till Brand Finance, efter att Ryssland i deras senaste rapport hade tappat men ändå behållit mycket av sitt varumärkesvärde, trots sitt aggressiva krig mot Ukraina.

“Det underliggande skälet är att olika folk i olika länder ser olika på den ryska invasionen i Ukraina”, berättar Michael Josem, kommunikationschef på Brand Finance.

Han mejlade även över ett diagram från en undersökning Brand Finance gjorde i mars 2022, strax efter krigsutbrottet. Visserligen anser de flesta länder, med Japan i topp, att kriget kan skyllas på Ryssland. Men i USA anser över 30 procent att kriget kan skyllas på USA. I Turkiet och Indien är det nästan dött lopp mellan USA och Ryssland. I Kina anser över 50 procent att kriget kan skyllas på USA medan runt 10 procent anser att det är Ryssland som har orsakat kriget.