Förundersökningen, som plötsligt flyttats upp en nivå och därmed fått politiska implikationer, handlar om ett utskänkningsärende i Södertälje kommun, i vilket socialnämndens ordförande Rose-Marie Jacobsson (s) på egen hand fattat beslut om att bevilja utskänkningstillstånd till två julfester arrangerade av Assyriska FF och Syrianska föreningen.
 
Enligt uppgift skall minst 600 personer ha deltagit på vardera festen.
I Syrianska föreningens fall gällde ansökan ett serveringstillstånd för alkohol till klockan tre för lokalen belägen i anslutning till bostadsområdet Geneta. Som en jämförelse kan nämnas att flera krögare i centrum också sökt tretillstånd men fått dessa ansökningar avslagna.
Polisen ska tillsammans med kommunens alkoholinspektörer ha upptäckt en rad brister vid tillsynen av festerna på juldagen, varvid en anmälan om brott mot alkohollagen upprättades. Det är denna förundersökning som nu plötsligt och oväntat tagits över av riksenheten mot korruption och chefsåklagare Alf Johansson.
 
– Vi ska granska om den myndighetsutövning som det handlar om här har skötts korrekt eller om det begåtts brott mot de lagar och regler som finns kring utskänkningstillstånd, säger chefsåklagare Alf Johansson som leder förundersökningen, till LT, som också uppger att det brott det kan handla om är tjänstefel eller grovt tjänstefel.
 
Tillståndsfrågorna i Södertälje kommun hanteras av socialnämnden. Som förste vice ordförande i nämnden, bredvid den korruptionsmisstänkta ordföranden Rose-Marie Jacobsson, sitter riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo, som samtidigt är ordförande för arbetarekommunen i Södertälje. Han har vidare en bakgrund som före detta ordförande i Assyriska riksförbundet, vilket gör hans roll och position som Jacobssons närmaste medarbetare i socialnämnden ytterst delikat i detta ärende, och rimligtvis komplicerar utredningen ytterligare.
 
Till LT säger Rose-Marie Jacobsson att hon välkomnar förundersökningen:
– Det är bra att frågan utreds.
Det finns också tidigare korruptionsanklagelser riktade mot Yilmaz Kerimo i sin egenskap av ordförande för Assyriska riksförbundet mellan åren 1998-2004, något som LT har berättat om här.
.  
 I en av förbundet internt beställd och från början hemlighållen revisionsrapport utpekades den tidigare ledningen för dåvarande styrelsen som ansvariga för att ha förskingrat pengar ur förbundets kassa. Dessa anklagelser tillbakavisades kraftfullt av Kerimo i sin egenskap av före detta förbundsordförande. Han hävdade istället att rapporten var en del i en intern maktkamp och ett beställningsverk av hans motståndare i riksförbundet.
 
Av Andreas Henriksson