Stendahls, med uppåt 120 anställda och en omsättning 2018 på 213 miljoner och en av byråerna på Västkusten som har Volvo som stor kund. Hur klarar byrån det faktum att Volvo på grund av covid-19 har sagt upp alla sina konsultavtal. Vd Henrik Segergren ger besked.

– Nästan alla jobbar hemifrån. Vi var sedan tidigare igång med ett distribuerat arbetssätt i flera team och med flera uppdragsgivare så den omställningen har gått väldigt bra för oss, berättar  Henrik Segergren.

Hur ser uppdragsgivarnas behov ut nu och framöver sommaren?
Det varierar stort beroende på bransch och var uppdragsgivarna befinner sig i sin utveckling, några minskar och några kör på ungefär som vanligt

Hur påverkas era affärer av corona-pandemin och Volvos neddragningar?
Vi ser en minskning av intäkterna, men tack vare att vi har stort fokus på digitalisering av affär och kommunikation upplever vi inget totalstopp. Tvärtom är flera av projekten vi jobbar särskilt prioriterade på grund av den omställning av samhället som sker just nu.

Hur påverkas organisationen?
Vi har dragit ner på frilansare och infört korttidsarbete för en del av personalen.

Hur förbereder ni er och rustar för den tid som kommer efter corona?
Jag tror vi kommer se ett nytt normalläge på olika sätt. Vi kommer se bestående förändringar i beteenden, både bland konsumenter och i hur vi jobbar. Nedgången i ekonomin tror vi kommer innebära lägre aktivitet efter sommaren och förmodligen en bra bit framöver innan det vänder uppåt igen. Kort sagt ser vi både utmaningar och möjligheter Postcorona både för byrån och för våra uppdragsgivare och vi jobbar just nu med dessa frågor.

I den senaste utgåvan (nr 14 av 40) av Veckans Brief finns en längre genomgång av hur Västkustbyråer som More Alliance, Forsman & Bodenfors och Valentin Experience påverkas av coronakrisen.