Svaret är ja. Under 2022 ökade Unionen sitt medlemsantal med 3 931medlemmar till 690 531. Då ingår studenter och pensionärer. När det gäller yrkesverksamma medlemmar ökade Unionen under 2022 med 7 410 medlemmar till 599 835.

Kommunal säger sig enbart ha yrkesverksamma medlemmar. Dessa minskade under 2022 med 11 622 till 502 909.

Gapet mellan Unionen och Kommunal ligger alltså på 96 926.