Ett exempel är dagens granskning, Statens insatser för riskkapitalförsörjning – i senaste laget (RiR 2014:1). Den hade dagstidningen Dagens Nyheter tillgång till ett dygn för konkurrenterna. Myndigheten hade därmed lämnat ut en granskning som i teorin berör många människor och företag, till en aktör utan någon insyn för andra. Först nästföljande dag fick resten övriga medier och den skattebetalande allmänheten ta del av granskningen.
 
Riksrevisionens presskontakt Pernilla Eldblom förklarar hur myndigheten tänker:
 
– Det vanliga är att alla medier får tillgång till materialet samtidigt, via pressmeddelanden eller via vår sajt.
När frångår ni den principen?
– Vid vissa tillfällen, när det kan finnas anledning att få en kvalitativt bättre rapportering så att journalister får lite bättre tid på sig att göra en artikel eller ett inslag. Kanske är det om granskningen är komplex och tjänar på att beskrivas ingående. Framförallt dagstidningarna skriver inte så ofta om våra rapporter dagen efter att de publiceras. Då tycker det att det är överspelat och tar in TTs notis.
– Vi jobbar så även med debattartiklar som ju alltid måste lämnas in i förväg också kan vara förhandsinformation, så kan Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller Dagens Industri få den någon dag i förväg.
Ledorden i er verksamhet är "öppenhet, professionalism och oberoende". Hur öppet agerar ni kring era granskningar när det gäller att sprida dem?
– Jag ser ingen motsättning mellan att vara öppen och att ibland lämna förhandsinformation till media. Jag tycker att vi är öppna. Vi publicerade ju rapporten klockan åtta. Jag kan inte se att någon blivit lidande.
Dagens, eller rättare sagt gårdagens granskning, handlar om riskkapital och regeringens politik, var det extra intressant att får ut den i Dagens Nyheter då det är valår?
– Absolut inte. Det har inte påverkat vårt val av kanal.
Men ni vill väl att ert arbete blir känt?
– Vi vill att våra granskningsresultat sprids. Vi är en del av riksdagens kontrollmakt. Det innebär bland annat att se till att skattebetalarnas pengar används effektivt. Det är viktigt att medborgarna vet att Riksrevisionen finns.
Hur ofta frångår ni er princip?
– Inte så ofta. Det vanligaste är att vi bara har ett pressmeddelande. Då konstaterar vi att dagstidningarna sällan gör något mer utförligt.

Är journalisterna lata?
– Nej, det tycker jag inte. Men när det gäller deras val av arbetsmetod får du fråga dem.
Om ni vill ha djupare rapportering, skulle inte fler medier kunna få förhandsinformation samtidigt?
– Jag står fast vid det jag har sagt. Titta i Dagens Nyheter, de har grafik och vi når många läsare. Du får fråga medierna om hur de tänker.
Vad är din egen bedömning när det gäller att kontakta flera medier med förhandsinfo?
– Det är inget vi har övervägt.
I er granskning konstaterar ni att det statliga riskkapitalet övervägande går till mogna företag. På samma sätt kan sägas om er informationsgivning, där ni tycks prioritera mogna medier framför nya, mindre aktörer. Hur ser du på det?
– Jag förstår inte din fråga. Kan du mejla mina citat?
Jag tycker bara att man kan ifrågasätta att en myndighet, särskilt en myndighet som har i uppdrag att granska andra inte ger, agerar konkurrensneutralt och ger alla samma information på samma gång?
– Vi har inte fått någon reaktion. Ingen har någonsin sagt att de är förfördelade eller har lidit skada.