Trafikutskottet presenterar sina tankar och beslut om underhåll och utveckling av järnvägarna.