Republikanska föreningen, som vill avskaffa monarkin, presenterar en rapport som ska visa att statens egentliga kostnad för hovet ligger 9,2 gånger det direkta statliga årliga anslaget, det så kallade apanaget. Främst handlar det om uteblivna hyresintäkter och säkerhetskostnader.

Stämmer Republikanska föreningens rapport ska Hovet kosta staten 1,28 miljarder kronor snarare än det gängse måttet apanaget som 2018 uppgick till 139 miljoner kronor. Som Republikanska föreningen räknar innebär hovets nuvarande existens att förlorade hyresintäkter för bland annat slott   på uppåt 400 miljoner kronor. Personskydd och skydd mot terrorism är andra stora kostnader anser Republikanska föreningen, med en årlig kostnad på uppåt 500 miljoner kronor.

Republikanska föreningen ställer sin rapport och kostnadsredovisning mot hovets insatser för Sveriges ekonomi och kommer fram till följande:

”Vissa menar att monarkin är bra för svensk ekonomi, men det är en myt. Att underhålla denna myt är dock en viktig del av kungahusets pr-arbete. Ett arbete de lyckas väl med. Trots detta kan inga intäkter hänföras till monarkin. Forskningen är visserligen begränsad, men det finns ingenting som tyder på att monarkin skulle vara bra för varken turism eller export. De svenska företagens internationella exportframgångar är oberoende av en kungafamiljs sporadiska närvaro vid några få tillfällen per år. Regeringskansliets exportstrategi för Sverige nämner inte en enda gång att vi har en kung. Business Sweden lyfter fram vårt näringsliv, svenska uppfinnare och entreprenörer, men inte monarkin.”