Contentbjässen OTW redovisade sin största omsättning under det senaste räkenskapsåret (brutet oktober).

Omsättningen ökade med 6,8 procent till 159 miljoner kronor. OTW ökade dessutom rörelseresultatet med 27 procent till 17,8 miljoner kronor. Personalkostnaden steg med 6,6 procent till 63 miljoner kronor och personalstyrkan ökade med fyra tjänster till 83.
Omsättningen per anställd ökade med 1,7 procent till 1,91 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade med 1,5 procent till 750 000 kronor.