Under första kvartal 2021 slog undersökningsföretaget Nepa rekord i omsättning.

Omsättningen ökade med 5,3 procent valutajusterat till 71,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades från en förlust på -300 000 kronor till en vinst på 6,5 miljoner kronor. Personalkostnaderna föll med 13,6 procent under det första kvartalet. Nepa anger att marknaderna i Sverige och Finland var särskilt starka och växte med 11 procent i lokal valuta. Den brittiska marknaden ”uppvisade en svagare utveckling”.