Undersökningen bygger på en enkät utförts av Origo och som besvarats av 6 660 personer.

Den totala medianvändningen ökade från 411 till 413 minuter, motsvarande en ökning på 0,5 procent. I tid räknar rör det sig om 6 timmar och 53 minuter. Då räknas även parallell användning av medier, som bokläsning samtidigt som ljudlyssning.

Ljudmedier, exklusive ljudböcker, stod för 33 procent av användningstiden. Medier för rörlig bild stod för en lika stor andel. Textmedier, inklusive ljudböcker, svarade för 18 procent av den totala tiden. Sociala nätverkstjänster svarade för 15 procent av användningstiden för medier under 2022.

Åldersgruppen 15-24 stack ut och spenderade i snitt nio timmar om dagen med medier varav merparten låg på sociala medier och strömningstjänster för tv och musik.