Rut-inköpen ökade med 6,4 procent till 12,1 miljarder under 2020. Regionalt var ökningen störst i Örebro län. Vad gäller branscher ökade it mest. Det visar statistik, beräknad från Rut-avdragen, som tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation har tagit fram.

Antalet Rut-köpare ökade med 7,3 procent 1 098 002 personer.

Under december låg Rut-köpen på 1,2 miljarder. Den högsta noteringen hittills för en månad. Coronapandemin med ändrade vanor, med mer hemarbete, påverkar Rut-köpen. Så ökade Rut-omsättningen för it-sektorn med 63 procent till 328 miljoner kronor. Trädgård ökade med 24 och barnpassning ökade med 22 procent. Snöröjning minskade mest, med 30 procent. Störst är fortsatt städning, 8,3 miljarder följt av trädgård 2,1 miljarder kronor.

Vad gäller läns ökade Rot-omsättningen mest i Örebro (14 procent), Jämtland (13) och Kalmar (11).  Tillväxten var lägst i Gotland (3,8) och Dalarna (2,1).