I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att Gotlands kommun ska få byta namn till Region Gotland och använda beteckningar som regionfullmäktige och regionstyrelse istället för kommunfullmäktige.
 
Går förslaget igenom så blir Gotland ännu en i raden av regioner som officiellt bytt namn, däribland landstingen i Skåne, Halland och Västra Götaland.
 
Från och med årsskiftet har Gotland dessutom ansvar för regionala tillväxtfrågor och regional infrastrukturplanering.
 
Namnbytet förslås träda i kraft vid årsskiftet.
 
Ardalan Samimi