Innan Vänsterpartiets tidsfrist löpte ut har regeringen bjudit in Hyresgästföreningen till förhandlingar om ”samtal om utredningen om fri hyressättning i nyproduktion”, enligt Hyresgästföreningen.

”Det är bra att regeringen har bjudit in bostadsmarknadens parter så att hyresgästerna har en röst och en särskild roll i den fortsatta processen. Det borde gjorts från början. Vår ståndpunkt är att frågan ska avgöras i förhandlingar mellan bostadsmarknadens parter”, kommenterar Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Centerpartiet har krävt att regeringen inför fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter. Vänsterpartiet har vägrat att acceptera ”marknadshyror” och hotat med misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (s), som alltså nu går med ett av Vänsterpartiets två ultimatum: förhandla med Hyresgästföreningen eller skrota utredningens förslag.

Vänsterpartiet har också krävt att ett förslag ska vara förhandlat och klart med Hyresgästföreningen tills riksdagens öppnande i höst. Annars kvarstår hotet om misstroendeförklaring.

Hur Vänsterpartiet ser på regeringens invit till Hyresgästföreningen är inte klart när detta skrivs.