På en presskonferens presenterar Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson ett ”landsbygdpaket” som Moderaterna och Kristdemokraterna lovar att genomföra om Centerpartiet släpper fram en borgerlig regering ledd av Ulf Kristersson (m) som statsminister.

Även i lördags kom Elisabeth Svantesson med ett erbjudande till Centerpartiet, vilket dock avvisades omgående.

i paketet ingår

* Fler poliser på lands- och glesbygd, ” framför allt i Norrlands inland”.

* Ökad återbäring till kommuner och regioner för vind- och vattenkraft – låt pengarna stanna där energin produceras.

* Att bensinmackar på lands- och glesbygd kan räddas kvar.

* Att Norrbotniabanan byggs.

* De regionala flygplatserna säkras genom ökat stöd.

* Ökade medel till vägunderhåll .

* Äganderätten i skogen stärks och ”att skogsbruk likställs inte med miljöfarlig verksamhet”.

* Att det generella strandskyddet avskaffas.

* Bättre förutsättningar för jakt och jägare, bland annat genom en ”förbättrad” vapenlagstiftning och inrättandet av en viltmyndighet.