Partierna har kommit överens om att sänka reduktionsplikten till 6 procent från årsskiftet. Det innebär att priset på diesel minskar med 5,5 från årsskiftet, enligt regeringen.

”I regeringsförhandlingarna enades vi om att sänka reduktionsplikten från EUs högsta nivå till EU:s miniminivå. Att Sverige ska ha ett helt eget regelverk som leder till högre dieselpriser än i nästan alla andra länder är inte rimligt”, skriver ledarna för de fyra Tidö-partierna på DN Debatt.

Nettoutsläppen ska i stället för via reduktionsplikt sänkas med via elektrifiering, anser de fyra partierna.

”Att lägga alla ägg i samma korg och satsa allt på reduktionsplikten är därmed en sorts konstgjord andning för en gammal teknik. Vi vill ta vara på det teknikskifte som nu är på väg på bred front och att använda den begränsade resurs som biobränslen är där den behövs som mest, nämligen i flygtrafik och sjöfart”.