Regeringen vill införa ett system som ger ”långsiktighet och stabilitet” samtidigt som tillverkarna av biobränslen som, Preem och Neste anses behöva styrmedel.
 
Reduktionsplikten innebär en skyldighet för bränsledistributörer att minska utsläppen av växthusgaser från bensin eller diesel genom inblandning av biodrivmedel. Reduktionsnivån för bensin tycker regeringen ska ligga på 2,6 % 2018 och öka till 4,2 % 2020. Reduktionsnivån för diesel föreslås vara 19,3 % 2018, 20 % 2019 och 21 % 2020.
 
År 2030 ska inblandningen av biodrivmedel att ligga på  50 procent i bensin och diesel.
 
I ”Bränslebytet” ingår även fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten såsom E85, ED95, B100, HVO100. Energiskatten för E85 (Etanol) och B100 (Fame) vill regeringen sänka till noll. Detta ska minska priset vid pump med ungefär 40 öre per liter på E85 och 122 öre för Fame, inklusive moms.
 
Alla biodrivmedel som används i reduktionsplikten måste uppfylla hållbarhetskriterier som Energimyndigheten har tillsyn över. ”I samband med genomförandet av ett EU-direktiv som ska säkerställa hållbarheten för råvaror som används till biodrivmedel ser regeringen över reglerna kring vad som idag kallas restprodukter, och där vissa biodrivmedel baserade på palmoljeprodukter har ifrågasatts”, skriver regeringen i sitt förslag.