– Det finns en trend att i statsförvaltningen med att inrätta myndigheter för analys. Myndigheten för kulturanalys är en del av den trenden, säger Göran Blomberg, särskild utredare på kulturdepartementet..
Just nu annonserar myndigheten för tre utredningstjänster, en finns redan inom regeringskansliet. De fyra områden som utredarna ska täcka är:
forskning och statistik
samhällsekonomisk analys
kulturpolitisk analys
omvärldsanalyser och kommunikationer
 
En halvtjänst ska jobba med koordinering och en tjänst tillkommer chefen för den myndigheten.
För i år får myndigheten sju miljoner till förvaltning och drygt två miljoner till forskning.
– Statens kulturråd ska fortsätta att dela ut pengar. Den nya myndighetens roll kommer att bli att analysera vilka effekter utbetalningar åstadkommer. Den traditionella förvaltningsmyndighet är inte alltid bäst lämpad för att utvärdera den egna verksamheten, säger Göran Blomberg utredaren och antagligen den som ska bli chef för Myndigheten för kulturanalys.
– Inga kommentarer, säger Göran Blomberg.
 
Av Tonchi Percan