Kompensationen gäller resor utanför EU och går loss på 1 miljon kronor för 2012. Pengarna investeras i utsläppsminksningsenheter emitterade från Chao Khun Agro biogas energy project i Thailand. Där utvinns biogas ur processvattnet från en stärkelsefabrik.
 
Det är Energimyndigheten som köper enheterna. Då är också Energimyndigheten delfinansiär av projektet i Thailand.
 
Regeringskansliets flygresor inom EU omfattas av EUs system för handel med utsläppsrätter.