På måndagsförmiddagen lade SAS fram sitt åtgärdspaket. 800 jobb ska bort och marktjänsten ska säljas. Dessutom ska det statliga bolaget förhandla om kollektivavtalen med de anställda.
 
Totalt räknar bolaget med att spara 3 miljarder kronor per år, och få in ytterligare 3 miljarder kronor genom försäljning, enligt ett pressmeddelande från SAS. Både långivare och SAS huvudägare har gått med på planen.
 
Norge, Sverige och Danmark ska också delta i en kreditfacilitet, ”vilken är villkorad av att SAS affärsplan genomförs”, meddelade regeringen i dag. Kreditfaciliteten är ett villkorat lånelöfte som ska säkra ”SAS tillgång till likviditet”.
 
– Som ansvarsfull ägare är regeringen under en begränsad tid beredd att skapa förutsättningar så att SAS kan vidta de genomgripande förändringar som affärsplanen innebär. Det vilar nu ett stort ansvar på SAS och berörda parter att genomföra den nya affärsplanen, säger finansmarknadsminister Peter Norman (m) i en kommentar.
 
Han säger vidare att det inte är ”aktuellt att skjuta till mer aktiekapital i bolaget”.
 
Regeringen har som fortsatt mål att sälja SAS.