Det föreslår regeringen i dag i en proposition till riksdagen. Syftet med förändringen är att få till en mer effektiv verksamhet och en ”mer rationell användning av resurser, såväl ekonomiska som personella”. Ett annat syfte som nämns är att säkerställa rättssäkerheten.
 
Uppgifterna ska fördelas på sju länsstyrelser: Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län.
 
Förändringen gäller totalt 13 verksamhetsområden:
• Medborgarskap
• Överförmydnare
• Begravningsfrågor
• Pantlåneverksamhet
• Bilskrotning
• Ensamrätt till sjunket gods
• Lönegaranti
• Deponerade medel
• Allmäna arvsfonden
• Häradsallmänningar
• Bevakningsföretag
• Lotteri
• Bitillsyn
 
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
 
Ardalan Samimi