Byråkoncernen Reform Society ökade under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september) byråintäkten men tappade något vad gäller marginalerna.

Omsättningen ökade med 3,8 procent till 90,6 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med närmare 20 procent till 78,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 5,8 procent till 5,5 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal på 7,0(7,9) procent.

”Det var ännu ett starkt år för oss på Reform Society. Vår affärsstrategi ger utdelning i både tillväxt och stabil lönsamhet. Men den som står still dör. Så vi fortsätter återinvestera en stor del av vår vinst i bland annat flera nyckelrekryteringar, teknik och nyetableringar i norra Europa”, kommenterar Birgitta Pagot vd för Reform Society.