I arbetet med att ta fram det nya partiprogrammet håller kommissionen under våren seminarier med både forskare och samhällsdebattörer om socialdemokratins framtid. Sedan tidigare har s-medlemmarna dessutom fått omfattande material att diskutera kring i sina kommuner och föreningar.
 
Nu startar programkommissionen även upp en blogg där de bjudit in ett antal gästskribenter, både författare och forskare, för att diskutera viktiga samhällsförändringar under det senaste decenniet.
 
Tanken är att inläggen ska fungera som inspiration till fortsatta samtal mellan socialdemokrater om partiets framtid.